Pályázat Közművelődési referens munkakör betöltésére

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet

közművelődési referens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2023. március 16. napjától 2025. szeptember 30. napjáig.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1, Faluház.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, rendezvények, programok, foglalkozások szervezése és lebonyolítása;
 • A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése;
 • Az intézményben működő csoportok (szakkörök, klubok, tanfolyamok) tevékenységének felügyelete, segítése;
 • A községben működő civil szervezetek munkájának koordinálása, segítése;
 • Községi könyvtár működtetése, olvasószolgálat, könyvtári adminisztráció elvégzése;
 • Irodai és ügyeleti feladatok ellátása, információ adása külső érdeklődők részére;
 • Az intézmény egyes helyiségeinek, illetve külső területének kereskedelmi célra történő alkalmankénti bérbe adásának teljes körű ügyintézése;
 • Adatszolgáltatások, adminisztrációs feladatok elvégzése;
 • Aktív közreműködés a kistérségi televízió kőröshegyi stúdiójának munkájában.

Illetmény és juttatások: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő bérezés.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
 • legalább középfokú szakirányú végzettség  ( közművelődési munkatárs, művészeti vezető,  Könyvtár-művelődésszervező végzettség, rendezvényszervező szakképesítés vagy közösségi animátor képesítés )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kőröshegyi állandó lakcím, illetve tartózkodási hely,
 • 3 éves hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • idegen nyelv (német, angol ) ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő nyilvános kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. március 16. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának határideje:

 1. február 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként Kőröshegy Község Önkormányzata (8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.) címére történő megküldésével,
 • személyesen, a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.) ügyfélfogadási időben történő leadással.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet a 84/340-011-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a pályázatok benyújtásának határidejét követően Kőröshegy Község Polgármestere dönt.

 

Kőröshegy, 2023. február 10.

                                                                                              Marczali Tamás s.k.

                                                                                          polgármester

Letöltés

image_print