A Falu Háza

A Falu Háza 1993. augusztus 20-a óta áll a közművelődés szolgálatában, otthont ad minden Kőröshegyen élő szervezetnek, közösségnek. Az épület egy pályázat eredményeképpen kibővítésre és felújításra került.

Elsődleges feladat a művelődéssel kapcsolatos tevékenységek segítése, lebonyolítása, kulturális igények felmérése, a szabadidő minél színvonalasabb eltöltésének létrehozása. Különböző csoportok, közösségek, klubok tevékenységének szervezése, segítése, helyszín biztosítása.

A Falu háza - Kőröshegy

Az éves programtárba a Képviselő-testület által elfogadott munkaterv alapján szerepelnek gasztronómiai programok, kiállítások, gyermek és sport programok, könyvbemutatók, egészségügyi programok és természetesen az ünnepi alkalmak, megemlékező műsorok sem maradhatnak el.

Az épület minden munkanapon nyitva áll az érdeklődők előtt. Klubok, tanfolyamok, előadások sora nyújt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére, tanulásra, sportolásra. A ház akadálymentes.

A Falu Háza Irodájának nyitvatartási rendje és elérhetősége:

KEDD 8.00-12.00, 16.00-20.00
CSÜTÖRTÖK 8.00-12.00, 16.00-20.00
PÉNTEK 8.00-12.00, 16.00-20.00

Közművelődési referens: Fülep Benedek

Cím: 8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
Telefon: 0670/686-5740
Email: faluhaz@koroshegy.hu
Fenntartó: Kőröshegy Község Önkormányzata (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71.)

Gondnok-takarító: Bánné Békefi Éva

A KÖNYVTÁR az Irdoa nyitvatartásának idejében áll az olvasók rendelkezésére.

Rendszeres programok és foglalkozások:

 • Kőröshegyi Sakk-Klub
 • Tollaslabda-kör
 • Asztalitenisz (Kőröshegyi ATE, vezető: Csontos József)
 • Kőröshegyi Nyugdíjas Klub (klubvezető: Bartos Lászlóné)
 • Rekreációs jógatorna, Szertorna gyerekeknek, Köredzés & jógatorna haladóknak
 • Piruett Közhasznú Sportegyesület (Szakoktató: Szebenyi Erzsébet)
 • Kőröshegyi Dalkör Egyesület (karvezető: Uszkai Margit)
 • Fejlesztő gyermekfoglalkozások (Vida Krisztina)
 • Ének-zene korrepetálás (Kőröshegyi Zeneműhely)
 • Néptánc (Borkút Néptáncegyüttes, művészeti vezető: Bősze Zoltán)

Az épület ad otthon a Kistérségi Televízió stúdiójának is.

Terembérlés:

A Falu Háza közösségi színterei és eszközeink egyéb rendezvényekre igény szerint bérelhetők, melyekről legkésőbb egy héttel az igényelt időpont előtt a programfelelőssel terem- és eszközhasználati szerződést kötünk.

2023-as terembérleti díjak:

KISTEREM, 20 000 Ft/nap vagy 3000 Ft/óra
GALÉRIA, 20 000 Ft/nap vagy 4000 Ft/óra
NAGY(TORNA)TEREM, 30 000 Ft/nap vagy 5000 Ft/óra
TELJES ÉPÜLET, 50 000 Ft/nap vagy 10 000 Ft/óra

Terem- és eszközhasználati igénybejelentő lap

HÁZIREND

 • Látogatóink kötelezettsége a közösen használt helyiségek és berendezéseik állagának megóvása!
  A gondatlanságból okozott károkat a károkozó tartozik kijavítani, ill. kijavíttatni, vagy a kárt megtéríteni.
 • A látogatók nem hozhatnak a Falu Háza területére tűzveszélyes, robbanásveszélyes, és egészségre ártalmas anyagokat, kábítószert, illetve szeszes italt!
 • Ittas egyének a faluházat nem látogathatják!
 • A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az intézményt.
 • A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény anyagi felelősséget nem vállal.
 • Kulturált viselkedésre kérünk mindenkit!
 • Magatartásunkkal ne zavarja az intézmény foglalkozásait, közösségeit, rendezvényeit.
 • Dohányozni az épületben TILOS, csak az épületen kívül, az arra kijelölt helyen szabad.
 • A Falu Háza elektromos-, hang-, és fűtéstechnikai berendezéseit kizárólag csak az intézmény dolgozói, illetve megbízottaik kezelhetik!
 • 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
 • A Falu Házba látogató szülők felelőssége a kiskorú gyermekeik fokozott felügyelete, különös tekintettel a tornaterem, a lépcső, valamint a galéria esetleges veszélyeire.
 • A házirend betartása minden látogató számára kötelező!
 • Szervezett foglalkozások/teremhasználat esetén a programfelelős vállal felelősséget a Házirend betartásáért.
 • Amennyiben a látogató súlyos erkölcsi vagy anyagi kárt okozó magatartása indokolja, a Falu Háza munkatársai ideiglenesen, fenntartója véglegesen kitilthatják őt az intézmény területéről.

Házirend letöltése

Minden kedves látogatónknak kellemes és hasznos időtöltést kívánunk a Falu Házában!

image_print