Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Óvoda

Környezetünk, ahol élünk

Kőröshegy a Balatontól három kilométerre, a Dél-Balaton egyik legszebb vidékén található település, melynek szőlődombokkal és erdőkkel körülölelő völgy nyújt otthont.

Az itt élő emberek természetszeretetéről tanúskodik a gazdag állattartás, a föld megművelése, a családi gazdaságok és a régi épületek megőrzése.

Óvodánk a római katolikus templom – a XIV. századi gótikus stílusú volt ferences templom – melyet a leégése után újra építettek 1757-1786 között, 1906-1907 években restaurálták, és 1942-ben átalakították – szomszédságában, a református templomhoz – késő barokk stílusú templom 1818-ban épült- közel, a település központjában helyezkedik el, ahol 1961 óta neveli az óvodáskorú gyermekeket.

Intézményünket két ütemben -2011 és 2018- felújította és átépítette Hazai és Európai Uniós támogatásokkal  a fenntartó Kőröshegy község Önkormányzata.

Óvodánk 1999-ben adaptálta Nagy Jenőné az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”- ÓNME – című alternatív óvodapedagógiai programját azért, mert összecsengett addigi hagyományainkkal, formálódó óvodaképünkkel.

E program országos szervezete – melynek megalakulása óta tagjai vagyunk – értékeli az óvodák szakmai munkáját. Az alternatív program minőségi megvalósításáért óvodánk rangos elismerésben részesült.  Az országban másodikként, 2005-ben kaptuk meg a modellóvodai címet, az alternatív program hiteles, modellszerű, gyakorlati közvetítéséért. Azóta büszkén viseljük a Szivárvány Művészeti Modellóvoda nevet.

A program elméleti alapjai

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programmal olyan alternatív nevelésről gondoskodunk, amelynek alappillére kettős.

Egyrészt a gyermekek érzelmi nevelésére és társas kapcsolatainak kibontakoztatására helyezi a hangsúlyt, másrészt megteremti a mindennapos óvodai művészeti nevelés lehetőségét, s általa, mély hatást gyakorolhat a gyermekek társas, érzelmi életére, valamint a nevelés teljes eszközével tovább segíti az alkotóképesség kibontakoztatását.

Ez a nevelési felfogás komplexen átfogja az óvodáskorban a teljes nevelő- fejlesztő munkát, s teszi ezt, az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint meghatározott elvek betartásával. Befogad mindent, ami „csak tiszta forrásból” fakad, hogy a gyermekek a nemzetünk népi hagyományaiban, a művészeti területek sokszínű, értékes hatásával, a művészetek komplexitásban, integrálásában éljék át a vissza nem térő óvodás éveiket.

Nevelésünk alapelvei, kiindulási pontjai

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy
Gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó
Egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek
Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével  nevelhető, fejleszthető. Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért a felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy

Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”.

Minden gyermek ismerje és tudja meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül.

Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni

Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt megkapja az óvodában, kialakul az óvodás tartása, önálló, nyugodt és kiegyensúlyozottá válik.
Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Helyi nevelési programunk számára a „Szivárvány alatt Kőröshegyen” címet választottuk

ASzivárvány nevet 2001-ben vettük fel, és azóta tavaszi ünnepeink sorába lépett az óvoda és a család közös napja, a Szivárvány-nap. Számunkra a Szivárvány név a szövetség szimbóluma, mely tükrözi összetartozásunkat, a közösség erejét, de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szivárványban minden szín fontos.
Óvodánk három csoporttal működik. A korosztályokat óvodánk nevéhez kapcsolódva neveztük el: a legkisebbeknek Csipp-csepp, a középsős korúaknak Napsugár, a legnagyobbaknak  Szivárvány az elnevezése.  Termeinkben láthatóvá tettük, hogy mi a művészetek eszközeivel dolgozunk, ezért a csoportszobák legnagyobb terét a  mese sarok, a zene kör, és az alkotó rajzos terület képezi. A művészeti tevékenységek eszközei egyedi kivitelben, bőséges mennyiségben állnak óvodásaink rendelkezésére. Tettre kész, megújulni képes, közösen gondolkodó, a művészeti nevelés iránt elhivatott nevelő közösségünk az egész napi óvodai életet differenciáltan, az egyéni szükségleteket, adottságokat, képességeket figyelembe véve alakítja ki, szervezi meg. Arra törekszünk, hogy óvodásainknak okos szeretetben, érzelmi biztonságban, humorral teli szabad légkörben, sok szép művészeti élményt biztosítva közvetítsük az esztétikai értékeket.

„Itt élünk mi, itt nőnek fel gyermekeink e sokszínű szivárvány alatt! ”

Képgaléria

Kőröshegyi óvoda

Udvarunk

Ősz

Változik a dekoráció

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel tevékenységei

Vendégségben

Játék, játékba integrált tanulás

Saját készítésű bábokkal is beleférünk a Kesztyűbe

Vers, mese, dramatikus játék

A furulyázást is kipróbáltuk

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás

„Csupa virág a világ…” képalakítás zsírkréta és festés technikával

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Mozgáskotta gyakorlat sor

Mozgás, mozgásos játék

A környezet tevékeny megismerése

A környezet tevékeny megismerése

„ Sok kéz, hamar kész!”

Munkajellegű tevékenységek

Jeles napok, hagyományaink és ünnepeink

Programunk a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását kiemelt feladatának tekinti, mivel a művészetek a néphagyomány formanyelvéből gyökereznek, és abból táplálkoznak. Arra törekszünk, hogy megteremtsük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves részeként jelen van a hagyományápolás. Így a modern világgal ötvöződve tovább él népünk kulturális gyökere, s a mai gyermekek is megismerhetik szépségét, értékét.

Jó móka, teknőből horgászni

Mihály nap

Máskor, pogácsa készül a kemencében

Kemence gyújtás

Elkészült Luca napi hagyma kalendárium

Advent

Tánccal kergetjük a hideget

Farsang

„ Menetel az ezred!”

Nemzeti ünnep

Családi játék a „békafogó”

A Szivárvány napok eseményei közül válogattunk

Évszaki ovigalériák

Kőröshegyi Dalkör

Vendégek az óvodánkban

Hírek

Felhívás óvoda és iskolakezdési támogatásról

Felhívás Óvoda és Iskolakezdési támogatásról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásnak szabályairól szóló 4/2021. (VIII. 17.) számú rendelet 16. §-a alapján a Képviselő-testület pénzbeli óvodai, iskolakezdési támogatást nyújt. A támogatás feltétele: a szülő/törvényes képviselő – gondozásában lévő – óvodai és általános vagy közép-iskolai jogviszonnyal rendelkező gyermekével együtt kőröshegyi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen […]

Óvoda
image_print