Kormányablak

Tájékoztató

A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú ügyben lehet ügyeket intézni, tájékozódni.

Az integrált ügyfélszolgálati iroda Kaposváron a Megyeháza földszintjén, a Csokonai u. 3. szám alatt működik.

Ügyfélfogadási idő naponta 8-20 óráig.

I. Saját hatáskörben intézhető ügyek

 • Biztosítási jogviszony lekérdező szolgáltatás (Az állampolgár az OEP Ügyfélkapun keresztül elérhető, TAJ alapú biztosítási jogviszony lekérdező szolgáltatása segítségével meggyőződhet arról, hogy a foglalkoztatója vagy az egyéb bejelentésre kötelezett teljesítette-e jogszabályokban rögzített bejelentési kötelezettségét, amely a biztosítotti/jogosulti jogviszony vizsgálata során alapvető jelentőséggel bír (pl. táppénz megállapítást megelőzően jogszabály által kötelezően előírt vizsgálat, egészségügyi szolgáltatónak az ellátás igénybe vételekor végzett jogviszony ellenőrzése)
 • Ügyfélkapu létesítése
 • Segítség nyújtása elektronikus tulajdonilap-másolat lekérdező szolgáltatáshoz (Takarnet 24) ügyfélkapun keresztül, valamint elektronikus térképmásolat lekérdező szolgáltatáshoz ügyfélkapun keresztül
 • Segítség nyújtása a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának igénybevételéhez
 • Segítség nyújtása az egyéni vállalkozási tevékenység bejelentéséhez, szünetelés, adatváltozás, megszűnés bejelentéséhez ügyfélkapun keresztül

II. Kérelem bevétele, továbbítása

Ezekben az ügyekben a kérelmet a Kormányablaknál is be lehet nyújtani, amelyet továbbítanak a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, valamint segítséget nyújtanak a kérelmek kitöltésében, tájékozódhatnak az  ügyintézés menetéről.

 • Utazási költségtérítés igénylése
 • A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése
 • Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
 • Gyermekgondozási segély igénylése
 • Anyasági támogatás igénylése
 • Családi pótlék igénylése
 • Gyermeknevelési támogatás igénylése.
 • Fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentése, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele.
 • Önkormányzat hatáskörébe tartozó szabálysértések esetében a pénzbírság, az elkobzott dolgot visszaadása iránti kérelmek
 • A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló törvény szerinti kártalanítási kérelmek
 • Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatok és kérelmek, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatok, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek (egyszerűsített honosítási eljárás)
 • Építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának bejelentése, előzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása
 • Bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról
 • Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele
 • Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása
 • Gyógyszertámogatáshoz kapcsolódó, méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele
 • Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása
 • Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem átvétele és továbbítása
 • Nyugdíjbiztosítónál nyilvántartott adatokba történő „betekintési jog” iránti kérelem átvétele, továbbítása
 • A folyósításhoz kapcsolódó és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megküldendő bejelentési kötelezettségekről (pl.: lakcím-, számlaszám változás, jogosultsági nyilatkozatok, folyósításhoz kapcsolódó igazolások kérése) tájékoztatás adás és nyomtatvány kiadása, átvétele
 • Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján, valamint a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés megtétele
 • Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
 • Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránti kérelmek átvétele, továbbítása nyugdíjbiztosítási szakigazgatási szerv felé
 • Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai termékekre a 110/2004.(IV.28.) Korm. rendelet 4. §-a alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása.
 • Polgári felhasználású ipari robbanóanyagokra a 110/2004.(IV.28.) Korm. rendelet 4. §-a alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése
 • A biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmek befogadása
 • Utazásszervezői és –közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása
 • Természetes fürdőhely kijelölési, természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése iránti eljárás
 • TAJ kártya igénylés befogadása
 • Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
 • Gyermekek táboroztatási helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők bejelentése, vándortábor jellegű tábor bejelentése ha az útvonal több szolgálat területi illetékességét érinti
 • Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása, az igazolvány adattartalmában történő változás, megsemmisülés, elvesztés bejelentése
 • Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, valamint törlése iránti kérelem benyújtása

III. Tájékoztatás nyújtása

Az ügyfél tájékoztatása az illetékes hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról, valamint az ügyintézés egyéb specifikumairól.

 • Gyermekgondozási díj igénylése
 • Terhességi-gyermekágyi segély igénylése
 • A szolgáltatási tevékenységek megkezdésével és folytatásával összefüggő hatósági ügyekben tájékoztatás nyújtása:
 • Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése
 • Telepengedélyezési eljárás
 • Üzletszerűen folytatni kívánt társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése
 • Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának bejelentése
 • Szálláshely-üzemeltetés engedélyezési eljárás
 • Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos eljárás (bejelentés, adatváltozás, egyéni vállalkozói igazolvány igénylésével, szakképesítéssel összefüggő tájékoztatás stb.)
 • A Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
 • A bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni
 • Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, illetőleg a menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadásával kapcsolatos tájékoztatás
 • Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés kiadásával kapcsolatos tájékoztatás
 • Új Széchenyi Tervről a Pályázati Kézikönyv alapján történő tájékoztatás
 • Fenti ügykörök mellett a munkatársak tájékoztatást adnak bármely hatósági ügyintézésre vonatkozóan, az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságról, illetve az ügytípusra vonatkozó alapvető információkról.

Bővebb információ a www. kormanyablak.hu cím alatt található.

Somogy Megyei Kormányhivatal

image_print