E-Ügyintézés

e-ügyintézés

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ az Elektronikus ügyintézéshez az E-önkormányzat portálon

A modern közigazgatás alapfeltétele, hogy az állam, így az önkormányzatok is minél több szolgáltatásukat elektronikus formában biztosítsák az állampolgárok számára. Az ASP alkalmazásszolgáltatás leveszi az önkormányzatok válláról az ehhez szükséges IT-infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó alkalmazások kiépítésének és fenntartásának költségeit. A fejlesztés egy újabb mérföldkőnek számít a valódi szolgáltató állam megteremtése felé vezető úton.

A rendszer kialakításának ötlete már 2008-ben felmerült, maga a projekt pedig 2012-ben indult el Európai Uniós támogatással a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség mint konzorciumvezető részvételével.

Az ASP korszerű informatikai megoldásokat ad az önkormányzatok kezébe, lehetővé téve, hogy a helyhatóságok e-közigazgatási szolgáltatásokat nyújtsanak a helyi lakosság és a vállalkozások számára. Szolgáltatásai közé tartozik a gazdálkodási rendszer, az ingatlan-vagyonkataszter rendszer, a helyi adórendszer, az iratkezelő rendszer, az önkormányzati portál és az ipari és kereskedelmi rendszer.

Az ASP egyszerre biztosít előnyöket az önkormányzatoknak, a helyi lakosoknak és vállalkozásoknak, valamint a fenntartó államnak.

Míg az állampolgárok és vállalkozások korszerű és egységes e-közigazgatási szolgáltatásokat használhatnak, addig a helyhatóságok a feladataik ellátását és belső működésüket támogató, a legkorszerűbb felhő-technológián alapuló rendszerhez jutnak, amelynek kiépítése és üzemeltetése nem igényel ráfordítást a helyi költségvetéséből. Az önkormányzatok ugyanis költségvetésük túlnyomó részét a törvény által kötelezően előírt feladatok teljesítésére fordítják, a pluszfeladatok ellátása így rendre finanszírozási nehézségekbe ütközik.
A rendszer naprakész információt ad a polgármesternek, a jegyzőnek és a képviselőknek, a helyi ügyintézők pedig könnyebben tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, és hozzáférhetnek majd a központi nyilvántartások adataihoz is.
Az ASP-nek köszönhetően a jövőben az önkormányzatok saját beruházás és fenntartási költségek nélkül használhatják a rendszert, amelyben kiemelkedő szintű informatikai biztonság mellett az jogszabályi változások központi követése és a honlapok tartalmi frissítése is megoldott.
A fenntartó állam oldaláról nézve az ASP lehetővé teszi a döntéshozóknak, hogy valós időben, egységes és átlátható adatbázisok segítségével kövessék nyomon az önkormányzatok gazdálkodását. A rendszerből kinyerhető statisztikák és folyamatelemzések segítségével pedig lehetőség nyílik az önkormányzati alrendszer finanszírozásának finomhangolására is, így elkerülhető, hogy egyes helyhatóságoknál a korábban tapasztalt mértékű adósság halmozódjon fel.

Az ASP 1.0 a  közép-magyarországi régió önkormányzatainak önkéntes  részvételével lefolytatott pilot-projekt. Számos workshop, szakmai fórum és oktatás után indult el éles üzemben 2015-ben.

Az ASP projekt országos kiterjesztése keretében az önkormányzatok  valamennyi szakrendszerhez rendszercsatlakozással – kivéve a Belügyminiszter engedélye alapján 43 önkormányzatot, amelyek interfésszel –  több lépcsőben (2017 és 2019 között) csatlakoznak az ASP rendszerhez.

image_print