Információ

Elérhetőségek

Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.
Tel.: 84/340-011
Mobil: 30/861-7204
Fax: 84/540-044
e-mail: onkormanyzat@koroshegy.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő:
8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8:00 – 12:00

Munkatársaink

dr. Friss Attila jegyző
Major Emőke titkársági ügykezelő
Pappné Szekeres Anikó adóügyi ügyintéző
Gulyás Katalin igazgatási ügyintéző
Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos
Víghné Maronics Judit pénzügyi főelőadó
Gergely Sándor informatikus
Jencsky Ernő műszaki ügyintéző

2015. november 30-tól valamennyi ügyintézőnk elérhető 70-es előhívójú, helyi tarifával hívható egyéni telefonszámokon is!

 
Dr. Friss Attila jegyző
jegyzo@koroshegy.hu
+36 70/686-5733

 • Ügyfélfogadási ideje: szerdán 8.00 – 12.00-ig, majd 13.00 – 16.00-ig.
 • Dönt a hatáskörébe utalt hatósági ügyekben.
 • A képviselő-testület üléseinek előkészítése, jogi kontrollja.
 • Jegyzőkönyvek elkészítése.
 • Rendeletek kodifikálása.
 • Bizottságok törvényességi kontrollja.
 • Munkáltatói jogokat gyakorol a köztisztviselők tekintetében.

 
Major Emőke titkársági ügykezelő
onkormanyzat@koroshegy.hu
+36 70/686-5731

 • Titkársági feladatok (iktatás, postázás).

 
Pappné Szekeres Anikó adóügyi ügyintéző
ado@koroshegy.hu
+36 70/686-5737

 • Építményadó ügyintézés
 • Iparűzési adó ügyintézés
 • Beszedett idegenforgalmi adó ügyintézés
 • Magánszemélyek kommunális adója ügyintézés
 • Gépjárműadó ügyintézés
 • Talajterhelési díj ügyintézés
 • Hirdetmények közzététele (termőföld értékesítés-bérbeadás, egyéb megkeresések)
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

 
Gulyás Katalin igazgatási ügyintéző
igazgatas@koroshegy.hu
+36 70/686-5738

 • Népességnyilvántartás (lakcímbejelentés, igazolások, hatósági bizonyítványok kiadása, okmányirodával kapcsolattartás)
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Telephelyengedélyekkel kapcsolatos ügyek
 • Állampolgársági ügyek (honosítás-visszahonosítás, állampolgársági eskü, állampolgárságról lemondás)
 • Hagyatéki ügyintézés
 • Anyakönyvi ügyintézés (születés anyakönyvezése, házassági szándék bejelentése, házasság anyakönyvezése, halálozás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat kiadása, névváltoztatások)
 • Képviselő-testületi ülések előkészítése, döntések nyilvántartása
 • Növényvédelmi és településtisztasági szabálysértési ügyek
 • Munka- és tűzvédelem
 • Polgárvédelem
 • Honvédelem
 • Önkormányzati bérlakások ügyei
 • Szabálysértések
 • Fizetővendéglátási engedélyek-nyilvántartások
 • Marhalevelek kiadása
 • Méhészek bejelentkezése
 • Gyümölcsöstelepítési engedélyek
 • Vadkár bejelentése
 • Ebek nyilvántartása, eboltás
 • Munkáltatói támogatások
 • Helyi támogatások
 • Hadigondozottak
 • Szociális ügyek (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, temetési segély, köztemetés, bevonulási segély, közgyógy ellátás, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, szociális otthoni elhelyezés, szociális gondozónő munkavégzése, súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása, gépkocsi szerzési támogatása, gépkocsi átalakítási-parkolási engedélyek, vakok személyi járadéka)
 • Gyámügyek (kiegészítő családi pótlék támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermekek védelembevétele-felülvizsgálata-megszüntetése, gyermekek ideiglenes elhelyezése, utógondozás- ügygondnok, eseti gondnokrendelés- felmentés, szakértő kirendelése-felmentése, gyermekjóléti szolgálattal együttműködés- kapcsolattartás, közreműködés a gyámhivatallal: gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározás- környezettanulmány, gyermektartásdíj, gondozási díj behajtásának elősegítése, gyámhivatali határozatok végrehajtásának elősegítése)

 
Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos
penzugy@koroshegy.hu
+36 70/686-5734

 • Következő évre vonatkozó költségvetési koncepció
 • Költségvetés készítése
 • Jóváhagyott előirányzatok teljesülésének alakulásának nyomon követése
 • Előirányzott felhasználási ütemterv, likviditási terv készítése
 • Pénzforgalmi és mérlegjelentés készítése negyedévenként
 • Statisztikai jelentések készítése
 • Állami támogatások igénylése, elszámolása
 • Negyedévenkénti beszámoló készítése
 • Zárással kapcsolatos teendők
 • Főkönyvi kivonat készítése
 • Bizonylatok kontírozása, érvényesítése
 • Egyezőségek biztosítása főkönyv és analitikus nyilvántartás között
 • Adóbevallások, visszaigénylések
 • Köztisztviselők közalkalmazotti, munkaügyi feladatai
 • Információs jelentések a MÁK felé

 
Vighné Maronics Judit pénzügyi főelőadó
penzugy2@koroshegy.hu
+36 70/686-5736

 • Házipénztár vezetése
 • Utalások intézése
 • Munkaügyi ügyintézés
 • Segélyek (kiegészítő családi pótlék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló) kifizetése, igénylése, jelentése
 • Számlázás
 • Lakbér, helyi támogatás nyilvántartása
 • Egyéni vállalkozók nyilvántartása

 
Gergely Sándor informatikus
info@koroshegy.hu
+36 70/686-5735

 • Kőröshegy intézményeinél üzemeltetett informatikai eszközök karbantartása, javítása, fejlesztése
 • Informatikai tanácsadás
 • Állóeszközök, ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása
 • Temetőkataszter nyilvántartása
 • Gépi könyvelés
 • Községi honlap karbantartása, frissítése
 • Szennyvízcsatorna-hálózat teljeskörű ügyintézése
 • Szociális- és gyermekétkeztetés pénzügyi ügyintézése
 • E-tanácsadó

 
Jencsky Ernő műszaki ügyintéző
muszak@koroshegy.hu
+36 70/686-5732

image_print