Hatályos rendeletek

Kőröshegy Község Önkormányzata által megalkotott hatályos önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben

Frissítve: 2024.01.02.

2023

23/2023. (XII.13.) átmeneti gazdákodásról
20/2023. (X.18.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
17/2023. (VIII.2.) a partnerségi egyeztetés szabályairól
16/2023. (VI.21.) az elhagyott hulladék felszámolásáról
13/2023. (V.24.) a közterületek elnevezésének rendjéről, valamint a házszám-megállapítás helyi szabályairól
10/2023. (V.24.) az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
8/2023. (III.1.) a 2023. évi illetményalap megállapításáról
7/2023. (III.1.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
5/2023. (I.30.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről

2022

12/2022. (X.21.) A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól
6/2022. (V.25.) az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
2/2022. (III.4.) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról

2021

2022.01.01-től hatályos rendeletek

14/2021. (XII.15.) az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

2021.11.11-től hatályban lévő rendeletek

8/2021. (XI.10.) közművelődési feladatok ellátásáról
4/2021. (VIII.17.) a helyi szociális ellátásokról
3/2021. (V.28.) az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
2/2021. (II.26.) az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

2020

6/2020. (VII.03.) az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2019

12/2019. (XI.20.) Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7/2019. (V.28.) az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2018

8/2018. (V.30.) az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2017

19/2017. (XII.21.) a településkép védelméről
12/2017. (IX.21.) a helyi népszavazást kezdeményező választópolgárok számáról
10/2017. (VII.21.) a partnerségi egyeztetés szabályairól
6/2017. (III.22.) az anyakönyvi esemény engedélyezéséről, és az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díjáról
2/2017. (I.27.) a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól

2016

21/2016. (XII.3.) a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
4/2016. (II.17.) a szünidei gyermekétkeztetés szabályairól

2015

6/2015. (V.27.) Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
4/2015. (II.27.) A mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

2014

19/2014. (XII.17.) A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról
18/2014. (XII.17.) A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
13/2014. (XI.27.) A helyi adókról
6/2014. (V.6.)
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2013

19/2013. (XII.11.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
5/2013. (IV.30.) az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2011

11/2011. (V.24.) a gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról

2007

10/2007. (IV.23.) az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek eltérő célra történő használatáról
8/2007. (IV.23.) az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó lakossági közművesítési hozzájárulásról
3/2007. (II.26.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről

2006

13/2006. (V.22.) egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról
11/2006. (IV.24.) a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

2005

9/2005. (VI.20.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról
8/2005. (VI.20.) a helyi jelképek megállapításáról és használatuk rendjéről
7/2005. (VI.20.) Kőröshegy Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

2004

13/2004. (V.27.) a talajterhelési díjról
image_print