Szivárvány Művészeti Modellóvoda

A környezetünk, ahol élünk

Kőröshegy 1600 főt számláló település. A Dél-Balaton egyik legszebb vidékén, a Balatontól 3 km-re fekvő völgyben található. Az itt élő embereket a természetszeretet jellemzi, melyet hűen tükröz a gazdag állattartás, a föld megművelése, a családi gazdaságok, és a régi épületek megőrzése.
Kőröshegy leginkább szőlészetéről, borászatáról ismert.
Óvodánk 1961 óta központi helyen, a XV. században, gótikus stílusban épült római katolikus – egykor ferences templom és kolostor szomszédságában áll –, amely nyaranként rangos koncertek helyszíne.
1998 óta működünk összevont intézményként a Kőröshegyi Általános Iskolával, ahol 2000 szeptemberétől alapfokú művészeti oktatás is folyik. A néptánc tanítása így már a nagycsoportos korú gyermekeinknél elkezdődik, amely az óvodában megalapozott magyar népzene, néptánc, népi gyermekjáték szeretetére épül.
Óvodánk 1999-ben adaptálta Nagy Jenőné Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” (ONME) programját, azért mert összecsengett addigi hagyományainkkal, kialakuló óvodaképünkkel.

A program nevelésfilozófiája

„Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai program átfogja az óvodáskor teljes nevelő-fejlesztő munkáját, az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készült alternatíva.
A program alappillére kettős: az érzelmekre épít, és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza.
A program alapelve: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

Kőröshegyi óvoda
Kőröshegyi óvoda

Kiindulási pontok

  • Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető
  • Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért a felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”.
  • Minden gyermek ismerje és tudja meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül.

Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni:
Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt megkapja az óvodában, kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.”

Helyi nevelési programunknak a „Szivárvány alatt Kőröshegyen” alcímet adtuk.

A Szivárvány nevet 2001-ben vettük fel, amely azóta ünnepeink sorába lépett, és a Szivárvány ünnepnapot a családok és az óvoda közös napját minden tavasszal megtartjuk.
Számunkra a Szivárvány név a szövetség szimbóluma, tükrözi az összetartozásunkat, a közösség erejét, de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szivárványban minden szín fontos!

Kőröshegyi óvoda
Kőröshegyi óvoda

Háromcsoportos intézményünk jelenleg két csoporttal működik, melyben a korosztályokat óvodánk nevéhez kapcsolódva neveztük el. A legkisebbeket Csipp-cseppeknek, a középsős korúakat Napsugaraknak, a legnagyobbakat Szivárvány csoportosoknak hívjuk. A csoportszobákat is úgy terveztük meg, hogy azok színvilága a korosztályok elnevezésével összhangban álljon.

Termeinkben láthatóvá tettük, hogy mi a művészetek eszközeivel dolgozunk, ezért a csoportszobák legnagyobb terét a mese sarok, az alkotó rajzos terület és a zenei nevelés tere képezi.

Kedvező, hogy nevelőközösségünk mindegyik tagja rendkívül kreatív, jó kézügyességgel rendelkezik, amit az igényesen elkészített, egyedi módszertani eszköztárunk is bizonyít. Aki járt nálunk, az már láthatta a művészeti sarkok saját kivitelezésű és bőséges eszközrendszerét.

Nagyon sokat tettünk udvarunk esztétikus, harmonikus megformálásáért és hosszú évek alatt sikerült kialakítani jelenlegi arculatát. Óvodánk szinte egész nyáron fogadja a gyermekeket, ezért nagyon fontosnak tartottuk hogy az udvari játékhoz azok a művészeti sarkok is rendelkezésükre álljanak, amelyeket a csoportszobákban már megszoktak.

Programunk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását fontos feladatának tekinti. A hagyomány ápolása közben történő együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát.

Hírek