Felhívás Óvoda és Iskolakezdési támogatásról

Felhívás óvoda és iskolakezdési támogatásról
Kép forrása: Background photo created by pressfoto – www.freepik.com

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásnak szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelet 20. §-a alapján a Képviselő-testület pénzbeli óvodai, iskolakezdési támogatást nyújt.

A támogatás feltétele:

  • a szülő/törvényes képviselő – gondozásában lévő – óvodai és általános vagy közép-iskolai jogviszonnyal rendelkező gyermekével együtt kőröshegyi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • életvitelszerűen Kőröshegyen lakik
  • a 18. életévét betöltött középiskolai tanulmányokat folytató kőröshegyi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, Kőröshegyen életvitelszerűen tartózkodó személy saját jogán jogosult a támogatást igényelni, mely kérelemhez mellékelni kell:

a nevelési, oktatási intézmény igazolását a gondozotti, tanulói jogviszony fenn-állásáról.

A kérelmet 2021. augusztus 1. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.) postán vagy személyesen.

A támogatás pénzbeli ellátás formájában biztosítható.

A kérelmek elbírálásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága dönt.

A kérelem nyomtatvány letölthető a „koroshegy.hu / Közös Önkormányzati Hivatal / Szociális ellátások menüpontból”, valamint személyesen is kérhető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban.

További tájékoztatást Gulyás Katalin ügyintézőtől a 84/340-011 és a 06-70-6865-738 telefonszámokon lehet kérni.

Felhívás letöltése

Kérelem letöltése

image_print