„Történeti Park és Szentmihályi Szabó Péter Emlékház” Alapítvány

Cím: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 73.

Adószám: 18211896-2-14

Elnök: Sósfalvi Ede Ferenc

e-mail: tortenetipark@gmail.com

Weboldal: https://www.tortenetipark.hu

Kőröshegy Történeti Park

Az alapítvány célja

Az alapítvány célja, hogy Történeti Parkot és hozzákapcsolódóan Erdei Iskolákat hozzon létre és ezen létesítmények fenntartásával megteremtse annak feltételét, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával szolgálja a hagyományőrzést és a természettudatos szemlélet kialakulását.

Az alapítvány oktató-nevelő tevékenységével segítséget kíván nyújtani a család működő képességének megtartásához, valódi társadalmi szerepének betöltéséhez. Alapítvány úgy kívánja tevékenységét komplexen végezni, hogy közben megvalósulhasson a betegség megelőzés valamint az egészség megőrzés és a rehabilitáció is.

Továbbá

 • Megismertessük gyermekeinkkel, látogatóinkkal a hagyományainkat és a múltunkat valós formájában, hogy az tovább élhessen és irányt mutasson számukra, identitástudatuk, önképük, nemzeti elkötelezettségük és nemzeti együvé tartozásuk megerősödjék.
 • A hagyományos szakmák gyakorlati művelésére, kétkezi gyakorlására lehetőséget adjunk, bevonva egyéni látogatóinkat, csoportjainkat a szakma alapjainak fortélyaiba.
 • Az Erdei iskola kiszabadulást és felüdülést nyújtson a gyermekek számára mindennapjaik agyonhajszolt, gondokkal terhelt életmódjából, valamint az iskola merev zártságából. Örömteli, kényszerek nélküli tanulást, jó levegőt, egészséges feltöltődést biztosítson.
 • Hangsúlyt fektetünk arra, hogy megtapasztalják azt, hogy milyen öröm tevékenykedni a környezetük érdekében.
 • Fontos szerepet szánunk a szülőkkel való konzultációknak. Törekszünk arra, hogy a szülők és a gyerekek együtt tanulják meg nálunk a konfliktusok kezelését és a tiszteletteljes kommunikációt.
 • Lehetőséget adjunk egészségügyi prevenciós felmérésre, tanácsadásra, valamint a kórházi kezelést követő rehabilitációra, életmód tanácsadásra, oktatásra.
Kőröshegy

Az Alapítvány fenti céljait az alábbi konkrét tevékenységek kifejtésével kívánja elérni

 • Az Alapítvány tartós közérdekű célja megvalósítása és közhasznú tevékenységeinek kifejtése érdekében Történeti Parkot, valamint Erdei Iskolákat kíván alapítani és fenntartani.
 • Megszervezi a létesítményeiben folyó oktatási munkát, korszerű, a gyakorlatban hasznosítható színvonalas tematika kidolgozásával.
 • Megszervezi a létesítményeiben folyó betegségmegelőző és egészségmegőrző valamit, rehabilitációs munkát.
 • Gondoskodik róla, hogy a Történeti Park funkciójának megfelelően ismereteket közvetítsen, szolgálja a hagyományőrzést. Céljainak megvalósulásával legyen a múltunk, az értékeink megőrzésének és megismerésének eszköze.
 • Gondoskodik róla, hogy Erdei Iskola szolgálja az egészség, valamint a természet tudatos szemlélet kialakulását, segítsen a betegségmegelőzésben és az egészségmegőrzésben, rehabilitációban
 • Gondoskodik róla, hogy az Erdei Iskola betöltse célját és valóban „idillikus” kiszabadulást és felüdülést nyújtson a gyermekek számára mindennapjaik agyonhajszolt, gondokkal terhelt életmódjából, valamint az iskola merev zártságából, beszabályozott keretei alól. Jelentsen örömteli kényszerek nélküli tanulást, jó levegőt, egészséges feltöltődést.
 • Gondoskodik, hogy létesítményeiben szervezett módon megvalósuljon a szülök- gyermekek részére nyújtott tanácsadás, konfliktus kezelés módszereinek tanítása.
 • Kapcsolatot tart fenn hasonló tevékenységet ellátó intézményekkel és szervezetekkel.
image_print