Felhívás Óvoda és Iskolakezdési támogatásról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásnak szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelet 20. §-a alapján a Képviselő-testület pénzbeli óvodai, iskolakezdési támogatást nyújt.

A támogatás feltétele:

  • a szülő/törvényes képviselő – gondozásában lévő – óvodai és általános vagy középiskolai jogviszonnyal rendelkező gyermekével együtt kőröshegyi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • életvitelszerűen Kőröshegyen lakik,
  • a 18 életévét betöltött középiskolai tanulmányokat folytató kőröshegyi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, Kőröshegyen életvitelszerűen tartózkodó személy saját jogán jogosult a támogatást igényelni, mely kérelemhez mellékelni kell:

a nevelési, oktatási intézmény igazolását a gondozotti, tanulói jogviszony fennállásáról.

A kérelmet 2019. augusztus hó 1. napjától – szeptember hó 30. napjáig lehet benyújtani a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.) postán vagy személyesen.

A támogatás pénzbeli ellátás formájában biztosítható.

A kérelmek elbírálásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága dönt.

A kérelem nyomtatvány letölthető a koroshegy.hu oldalról, valamint személyesen kérhető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban.

További tájékoztatást Gulyás Katalin ügyintézőtől a 84/340-011 és a 06-70-6865-738 telefonszámokon lehet kérni.

Felhívás letöltése

Óvodai, iskolakezdési támogatási kérelem letöltése

image_print