Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

FELHÍVÁS

Kőröshegy Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve

ezennel kiírja a 2022. évre

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók

számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

 


A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kitöltve, véglegesítve, kinyomtatva és aláírva kizárólag a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2021. november 5.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell:

  • az adott évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat,
  • a szociális rászorultság igazolására a saját és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó(k) megelőző három havi nettó jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
  • a jövedelem meghatározására az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.
  • A szociális hátrányos helyzet igazolására, az azt bizonyító bírósági vagy közigazgatási hatóság által kiállított okirat nyújtható be. (Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány, gyám-hatósági határozat, bírósági határozat.)

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületénék Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzata alapján a pályázó abban az esetben tekinthető szociálisan rászorulónak, ha a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-át (171 000 Ft.)

További információ kérhető Gulyás Katalin ügyintézőtől a 06/70/686-5738 telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

Letöltés

image_print