Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

FELHÍVÁS

Kőröshegy Község Önkormányzata az Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,
ezennel kiírja a a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási Tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára


A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kitöltve, véglegesítve, kinyomtatva és aláírva kizárólag a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2022. november 3.

 

A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell:

  • az adott évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat,
  • a szociális rászorultság igazolására a saját és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó(k) megelőző három havi nettó jövedelmére vonatkozó igazolásokat.  A jövedelem meghatározására az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.
  • a szociális hátrányos helyzet igazolására, az azt bizonyító bírósági vagy közigazgatási hatóság által kiállított okirat nyújtható be. (anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány, gyámhatósági határozat, bírósági határozat)

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületénék Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzata alapján a pályázó abban az esetben tekinthető szociálisan rászorulónak, ha a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-át (171 000 Ft.)

További információ kérhető Gulyás Katalin ügyintézőtől a 06/70/686-5738 telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

A felhívás letöltése

image_print