Meghívó Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

M E G H Í V Ó

 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójába

2022. november 14-én /hétfőn/ 14.00 órára összehívom.

 

Napirend:

1./ Beszámoló a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kisegyházi Attila háziorvos, Dr. Kelemen Zoltánné gyermekorvos, Bodnár Judit védőnő

2./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök

3./ Helyi adórendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ Lejárt határidejű határozatokról beszámoló
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

5./ Lakóhely környezeti állapotáról beszámoló
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

6./ Időskorúak támogatásáról döntés
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

7./ Településrendezési terv módosítására adott főépítészi válasz megtárgyalása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

8./ Bérleti szerződés hosszabbítása tárgyában érkezett kérelem megtárgyalása (Kőröshegy 328/1 hrsz fagylaltos pavilon)
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

9./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátásra vonatkozó tájékoztatás megtárgyalása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

10./ Téli hóeltakarítási feladatokra érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

11./ Egyéb döntést igénylő képviselő-testületi ügyek
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

A megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőröshegy, 2022. november 10.

 

Tisztelettel:

Marczali Tamás
polgármester

Letöltés

image_print