Álláshirdetés – Családgondozó

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 15260
Intézményi iktatószám: KH/593-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
családgondozó
Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az 1993. évi III. törvény 64. §-ában és az 1997. évi XXXI törvény 39-40. §-ában foglalt feladatok ellátása
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kőröshegy
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Postai úton, a pályázatnak Kőröshegy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8617 Kőröshegy, Petőfi u.71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KH/593-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: „családgondozó”.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet II. rész Alapellátások I. alcím I. pontjában maghatározott képesítés

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.15. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.koroshegy.hu,
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázati kiírás letöltése

image_print