Veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntések

2021

68/2021. (VI.11.) Kőröshegy Község Polgármesterének 68/2021. (VI.11.) számú határozata a TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 számú „Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése” projekt műszaki ellenőri tevékenység ellátására benyújtott árajánlatok elbírálásáról
66/2021. (VI.9.) Kőröshegy Község Polgármesterének 66/2021. (VI.9.) számú határozata a civil szervezetek 2021. évi támogatására pályázat kiírásáról
65/2021. (VI.8.) Kőröshegy Község Polgármesterének 65/2021. (VI.8.) számú határozata a felülvizsgált, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
64/2021. (VI.3.) Kőröshegy Község Polgármesterének 64/2021. (VI.3.) számú határozata az önkormányzat részére fűnyíró kistraktor beszerzéséről
61/2021. (VI.1.) Kőröshegy Község Polgármesterének 61/2021. (VI.1.) számú határozata Kőröshegy, József Attila utca vízellátásának tervezési és engedélyeztetési munkáinak megrendelése
60/2021. (V.28.) Kőröshegy Község Polgármesterének 60/2021. (V.28.) számú határozata A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2021/2022. nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározásáról és a nyári takarítási karbantartási szünet időpontjáról
59/2021. (V.28.) Kőröshegy Község Polgármesterének 59/2021. (V.28.) számú határozata Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzéséről készült jelentés elfogadásáról
58/2021. (V.28.) Kőröshegy Község Polgármesterének 58/2021. (V.28.) számú határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóról
52/2021. (V.11.) Kőröshegy Község Polgármesterének 52/2021. (V.11.) számú határozata a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsoló eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” alprogramra történő pályázat benyújtásáról
51/2021. (V.11.) Kőröshegy Község Polgármesterének 51/2021. (V.11.) számú határozata a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2020. évi beszámolójáról
50/2021. (V.5.) Kőröshegy Község Polgármesterének 50/2021. (V.5.) számú határozata Partnerségi és együttműködési megállapodás Kereki Község Önkormányzatával
49/2021. (IV.27.) Kőröshegy Község Polgármesterének 49/2021. (IV.27.) számú határozata Bodnár Judit védőnő lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
47/2021. (IV.21.) Kőröshegy Község Polgármesterének 47/2021. (IV.21.) számú határozata kőröshegyi temetőben tuskók eltávolításának megrendeléséről
46/2021. (IV.21.) Kőröshegy Község Polgármesterének 46/2021. (IV.21.) számú határozata Együttműködési Megállapodás a „TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése” projekt kivitelezési feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására
45/2021. (IV.21.) Kőröshegy Község Polgármesterének 45/2021. (IV.21.) számú határozata a 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról
43/2021. (IV.14.) Kőröshegy Község Polgármesterének 43/2021. (IV.14.) számú határozata kőröshegyi temetőben felállítandó urnafal megrendeléséről
39/2021. (IV.14.) Kőröshegy Község Polgármesterének 39/2021. (IV.14.) számú határozata a DRV Zrt. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó költségelszámolásáról
36/2021. (IV.13.) Kőröshegy Község Polgármesterének 36/2021. (IV.13.) számú határozata a Kőröshegyi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
35/2021. (IV.13.) Kőröshegy Község Polgármesterének 35/2021. (IV.13.) számú határozata házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
34/2021. (IV.6.) Kőröshegy Község Polgármesterének 34/2021. (IV.6.) számú határozata Kovács Klára volt helyi önkormányzati képviselő önkormányzat általi temetéséről és a temetési költségek viseléséről döntés
33/2021. (III.31.) Kőröshegy Község Polgármesterének 33/2021. (III.31.) számú határozata a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
32/2021. (III.17.) Kőröshegy Község Polgármesterének 32/2021. (III.17.) számú határozata képzési tevékenység elvégzésére
31/2021. (III.17.) Kőröshegy Község Polgármesterének 31/2021. (III.17.) számú határozata hídfelújítási és csapadékvíz-elvezetési munkák megrendeléséről
30/2021. (III.12.) Kőröshegy Község Polgármesterének 30/2021. (III.12.) számú határozata Háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
29/2021. (III.12.) Kőröshegy Község Polgármesterének 29/2021. (III.12.) számú határozata Kőröshegy 754 hrsz ingatlan egy részének (94 m² terület) értékesítéséről döntés
28/2021. (III.10.) Kőröshegy Község Polgármesterének 28/2021. (III.10.) számú határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás alapján járdafelújításra pályázat benyújtásáról
25/2021. (II.26.) Kőröshegy Község Polgármesterének 25/2021. (II.26.) számú határozata a Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi munkájáról
24/2021. (II.26.) Kőröshegy Község Polgármesterének 24/2021. (II.26.) számú határozata a DRV Zrt. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállított mennyiségéről
23/2021. (II.26.) Kőröshegy Község Polgármesterének 23/2021. (II.26.) számú határozata az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználásáról
22/2021. (II.26.) Kőröshegy Község Polgármesterének 22/2021. (II.26.) számú határozata az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
21/2021. (II.26.) Kőröshegy Község Polgármesterének 21/2021. (II.26.) számú határozata az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2021. évi keretösszegéről
20/2021. (II.26.) Kőröshegy Község Polgármesterének 20/2021. (II.26.) számú határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
19/2021. (II.26.) Kőröshegy Község Polgármesterének 19/2021. (II.26.) számú határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról
14/2021. (I.29.) Kőröshegy Község Polgármesterének 14/2021. (I.29.) számú határozata az Önkormányzat 2019. évi maradványának korrekciójáról
12/2021. (I.29.) Kőröshegy Község Polgármesterének 12/2021. (I.29.) számú határozata Somogy Megyei Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
11/2021. (I.29.) Kőröshegy Község Polgármesterének 11/2021. (I.29.) számú határozata Megbízási szerződés munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására
10/2021. (I.27.) Kőröshegy Község Polgármesterének 10/2021. (I.27.) számú határozata Az Orvosi Rendelő épület környezetének tereprendezése, kerítésépítése során felmerülő pótmunkák megrendeléséről
3/2021. (I.12.) Kőröshegy Község Polgármesterének 3/2021. (I.12.) számú határozata Megbízási szerződés weboldal karbantartására
2/2021. (I.12.) Kőröshegy Község Polgármesterének 2/2021. (I.12.) számú határozata Megbízási szerződés főépítészi feladatok ellátására
1/2021. (I.12.) Kőröshegy Község Polgármesterének 1/2021. (I.12.) számú határozata Beszámoló a kőröshegyi temető 2020. évi működéséről

2020

89/2020. (XII.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 89/2020. (XII.15.) számú határozata a védőnői szolgálat – Bodnár Judit védőnő – beszámolójáról
88/2020. (XII.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 88/2020. (XII.15.) számú határozata a Kőröshegy Televízió beszámolójáról
87/2020. (XII.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 87/2020. (XII.15.) számú határozata Dr. Kisegyházi Attila háziorvos beszámolójáról
86/2020. (XII.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 86/2020. (XII.15.) számú határozata Dr. Kelemen Zoltánné Dr. Szabó Piroska Daniella házi gyermekorvos beszámolójáról
85/2020. (XII.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 85/2020. (XII.15.) számú határozata az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
84/2020. (XII.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 84/2020. (XII.15.) számú határozata a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
56/2020. (XI.24.) Kőröshegy Község Polgármesterének 56/2020. (XI.24.) számú határozata a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2020. évi költségvetésének előirányzatok közötti átcsoportosításáról
33/2020. (XI.11.) Kőröshegy Község Polgármesterének 33/2020. (XI.11.) számú határozata a házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalásáról
32/2020. (VI.17.) Kőröshegy Község Polgármesterének 32/2020. (VI.17.) számú határozata a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójáról
31/2020. (VI.17.) Kőröshegy Község Polgármesterének 31/2020. (VI.17.) számú határozata a DRV Zrt. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyüjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység költségelszámolásáról
30/2020. (VI.17.) Kőröshegy Község Polgármesterének 30/2020. (VI.17.) számú határozata a Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi munkájáról
29/2020. (VI.16.) Kőröshegy Község Polgármesterének 29/2020. (VI.16.) számú határozata a Kőröshegy, 0178/17 hrsz-ú ingatlan értékmegállapításáról
28/2020. (VI.10.) Kőröshegy Község Polgármesterének 28/2020. (VI.10.) számú határozata a környezeti értékelés lezárásáról
27/2020. (VI.10.) Kőröshegy Község Polgármesterének 27/2020. (VI.10.) számú határozata a partnerségi egyeztetés lezárásáról
26/2020. (V.29.) Kőröshegy Község Polgármesterének 26/2020. (V.29.) számú határozata a Kőröshegyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2019. (XI. 18.) számú határozatának módosításáról
25/2020. (V.22.) Kőröshegy Község Polgármesterének 25/2020. (V.22.) számú határozata a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda Megnyitásáról
24/2020. (V.19.) Kőröshegy Község Polgármesterének 24/2020. (V.19.) számú határozata a Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1. szám alatti játszótér megnyitásáról
23/2020. (V.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 23/2020. (V.15.) számú határozata Böröcz József helyi önkormányzati képviselő önkormányzat általi temetéséről és a temetési költségek viseléséről döntés
18/2020. (IV.22.) Kőröshegy Község Polgármesterének 18/2020. (IV.22.) számú határozata átfogó értékelés Kőröshegy Község Önkormányzatának a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
17/2020. (IV.22.) Kőröshegy Község Polgármesterének 17/2020. (IV.22.) számú határozata a Magyar Falu Program keretében „orvosi eszköz” alprogramra történő pályázat benyújtásáról
16/2020. (IV.22.) Kőröshegy Község Polgármesterének 16/2020. (IV.22.) számú határozata a közművelődési referens álláshelyre pályázat kiírásáról
13/2020. (IV.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 13/2020. (IV.15.) számú határozata a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással megállapodás a szociális étkeztetéshez kapcsolódó csomagolási díj átvállalásáról
5/2020. (III.25.) Kőröshegy Község Polgármesterének 5/2020. (III.25.) számú határozata a Polgárőr Egyesület Kőröshegy (8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.) támogatásáról
4/2020. (III.17.) Kőröshegy Község Polgármesterének 4/2020. (III.17.) számú határozata a Kőröshegy településen a 2020. április 5. napjára meghirdetett lomtalanítás elhalasztásáról
3/2020. (III.17.) Kőröshegy Község Polgármesterének 3/2020. (III.17.) számú határozata a Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1. szám alatti játszótér bezárásáról
2/2020. (III.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 2/2020. (III.15.) számú határozata a Faluház rendkívüli bezárásáról
1/2020. (III.15.) Kőröshegy Község Polgármesterének 1/2020. (III.15.) számú határozata rendkívüli óvodai szünet elrendeléséről
image_print