Kőröshegy Község Önkormányzata a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 18/2014. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek részére működési célú támogatás elnyerésére.

A civil szervezetek az alábbi feltételek fennállása esetén pályázhatnak:

 1. a) bejegyzett székhelyük Kőröshegy község közigazgatási területén van,
 2. b) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Kőröshegy község lakosainak érdekében végzik,
 3. c) a civil szervezetet a bíróság a tárgyévet megelőzően legalább egy évvel nyilvántartásba vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi,
 4. d) a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független,
 5. e) köztartozása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozása nincs, és erről a pályázat beadásakor nyilatkozik.

A pályázatok benyújtása:

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, Kőröshegy Község Képviselő-testületéhez címezve kell benyújtani 2023. március 20-ig személyesen a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy postai úton (8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.). Benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati adatlap átvehető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

 1. a) a szervezet létesítő okiratának másolata*,
 2. b) a szervezet bírósági bejegyzésének igazolása*,
 3. c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata,
 4. d) a szervezet utolsó lezárt évi számviteli beszámolójának másolata,
 5. e) köztartozás mentességről szóló NAV igazolás, vagy annak igazolása, hogy a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában
 6. f) szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan

*amennyiben korábban még nem került csatolásra, vagy változott az előzőleg benyújtotthoz képest

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület dönt a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződésben meghatározott ütemezés szerint kerül sor.

A pályázat keretösszege: 1.000.000 Ft

Kőröshegy, 2023. február 28.

                                                                                               Marczali Tamás s.k.

                                                                                                    polgármester

Letöltés