Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a ” közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8613 Balatonendréd, Fő u. 75.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet pont pénzügyi számviteli feladatkör

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Állami támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatok.
 • Bizonylatok kontírozása.
 • Könyvelési bizonylatok érvényesítése, pénzügyi ellenjegyzési feladatok.
 • Gépi könyvelés, számlázási feladatok.
 • Pénzforgalmi jelentések készítése, időközi mérlegjelentések készítése.
 • Főkönyvi könyvelés egyeztetése az analitikus nyilvántartással.
 • Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatok.
 • Költségvetési beszámoló elkészítése,
 • Önkormányzati adóbevallások teljesítésével hatáskörébe utalt feladatok végzése.
 • Előirányzat-változások kezelése.
 • Bankszámlákkal, törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatok elvégzése.
 • Leltározással kapcsolatos feladatokban való részvétel.
 • Pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Pénzügyi vonatkozású képviselő-testületi előterjesztések készítése.

Illetmény és juttatások:

A jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/202. (III.7.) Kormányrendelet melléklet 19.  pontjában meghatározott szakképzettség
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office, Libre Office)
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • balatonendrédi lakó vagy tartózkodási hely,
 • Az ASP gazdálkodási rendszer felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre , valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz.
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • A büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Kttv. 84-85, valamint 231. §-ában foglalt összeférhetetlenség vagy tilalom nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Az előnyként megjelölt feltételek igazolására alkalmas dokumentumok, nyilatkozatok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2019. augusztus 1.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Friss Attila jegyző nyújt, a 84/545-015 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltsége címére történő megküldésével (8613 Balatonendréd, Fő u.75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 825/2019, valamint a munkakör megnevezését: „pénzügyi ügyintéző”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségének hirdetőtábláján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Letöltés