Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány

Jogállása: közhasznú szervezet

Székhely: 8617 Kőröshegy, Dózsa György u. 55.
Elnök: Gáspár Imre
Telefon/Fax: +36 84 341-252
e-mail: zsuzsi1972@freemail.hu

Az alapítvány célja

Multidimenzionális szolgáltatás nyújtása szenvedélybetegek számára, egészségügyi, pszichológiai, szociális, oktatási és foglalkoztatási rehabilitáció.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészséges életmódra nevelés, az egészség megőrzése és közreműködés a szociális és egészségügyi problémák feltárásában. Mindezek érdekében szenvedélybetegek utógondozását végző rehabilitációs otthon létrehozása és működtetése.

Az alapítvány tartós közérdekű céljait az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

Drogprevenciós tevékenység végzése, elsősorban gyermekek és fiatalok körében. A drogoktól még érintetlen, de veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére, valamint szülők és pedagógusok számára felvilágosítás, tanácsadás és információk átadása iskolák és helyi önkormányzatok felkérése alapján.
Mentálhigiénés és addiktológiai szolgáltatás, egyéni és csoportos konzultáció keretében. Drog- és alkoholfüggő betegek utógondozása, komplex rehabilitációja és reszocializációja. A gondozottak drog-és alkoholmentes életvitelének kialakítása. A társadalomba, az elsődleges munka- erőpiacra és a családba való visszailleszkedés elősegítése.

A drogok okozta ( kémiai ) és viselkedéses függőségek egyre inkább elharapóznak a társadalomban. Szinte alig akad család amely ne küzdene az addikció valamely formájával. Ezek a lelki szenvedések és anyagi megpróbáltatások sok esetben rejtve maradnak a közösség számára, mert még mindig “szégyen”, ha valaki “beteg”.

A “szégyen” és “beteg” fogalma

Társadalmunkban nagyon konzervatív normák uralkodnak és nem szívesen tudatjuk családunk gondjait embertársainkkal. Ennek oka a közösség előítéletétől való félelem, a kellő információ hiánya és a téves információk.
A segítség, a megfelelő gyógykezelés és rehabilitáció, a megelőzés, az ifjúság elutasító maga- tartásának kialakítása a drogokkal szemben.

A család és addikció kapcsolata

A család összetett, bonyolult rendszer, ahol nem egy-egy személy az “oka” a valamilyen rossznak, hanem a család nem megfelelő működése. Nem a felelősöket kell megtalálnunk és pellengérre állítanunk, hanem ezt a nem megfelelő működést kell átalakítanunk. A cél az, hogy a drogozást megelőzzük, a leszokást segítsük, úgy hogy közben a családtagok egyre jobban érezzék magukat a családjukban.

Tervezett tevékenységek

  • iskolai drogprevenció,
  • csoportos és egyéni konzultáció (telefonos egyeztetés alapján),
  • “Mentálhigiéné és addiktológia egymásért” program keretén belül tartandó előadások a falu lakossága számára.
Gáspár Imréné Rozonczi Zsuzsanna
Egészségfejlesztő- mentálhigiénikus, addiktológiai konzultáns
image_print