1

Cím: 8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1.
Elnök: Kovács Klára
Telefon:+36 30 319-5608

A Kőröshegyi Iskola, Óvoda és Faluház nevelő testülete a tehetséges gyermekek felkarolása érdekében, a kőröshegyi ifjúság egészségéért, kulturális életéért, sportjáért és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása céljából 1999-ben elhatározta, hogy létrehozza a Kőröshegy Ifjúságáért Alapítványt.

Az alapítvány 2000. évben közhasznú szervezetként kérte nyilvántartását a Somogy Megyei Bíróságnál.

Az alapítvány kuratóriuma 7 főből áll.
Az iskola és az óvoda diákjainak, óvodásainak, így az alapítvány támogatottjainak létszáma kb. 160 fő.

Az alapítvány anyagi támogatásban részesíti azokat az eredményesen sportoló, tehetséges diákokat, akik szabadidejüket feláldozva az iskola jó hírnevét öregbítik, rendszeresen sportolnak, versenyeken vesznek részt. Az alapítvány a versenyek megrendezéséhez a felszerelések, tárgyi eszközök, sportruházat biztosításával, azok karbantartásával támogatja a diáksportot. A versenyeken az utazási, étkezési költségekhez, az edző díjazásához járul hozzá anyagilag, a házi versenyeken az érmeket, okleveleket biztosítja, a jól tanuló-sportoló gyermekeket az iskola éves díjkiosztó rendezvényein jutalmazza.

A gyerekek rendszeresen fellépnek helyi, régiós, megyei – a sportolók országos – rendezvényeken is. A sportversenyek közül többnek is házigazdája a kőröshegyi iskola.

A néptáncos gyerekek fellépéseit a ruházati költséghez, az edzőtáborokon való részvételük költségéhez való hozzájárulással támogatja az Alapítvány.

A néptánc-együttes, az aerobik csapat, az énekkar minden helyi rendezvényen részt vesz, és a környékbeli települések is szívesen hívják őket ünnepeikre.

A kőröshegyi fogyatékos gyerekeket az Alapítvány felkarolja, részükre igyekszik az esélyegyenlőséget megteremteni.

A rendezvények, játszóházak kiadásaihoz Alapítványunk rendszeresen hozzájárul.

Szeretnénk Alapítványunkat és annak tevékenységét minél szélesebb körben népszerűsíteni, elsősorban a támogatott gyerekek által elért sikereken keresztül.

Év végén az Alapítvány tevékenységét bemutató rendezvényt tervezünk az iskolások és óvodások fellépésével, melyre meghívjuk támogatóinkat is egy baráti beszélgetésre.

Kovács Klára
a kuratórium elnöke