Felhívás óvoda és iskolakezdési támogatásról
Kép forrása: Background photo created by pressfoto – www.freepik.com

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásnak szabályairól szóló 4/2021. (VIII. 17.) számú rendelet 16. §-a alapján a Képviselő-testület pénzbeli óvodai, iskolakezdési támogatást nyújt.

A támogatás feltétele:

  • a szülő/törvényes képviselő – gondozásában lévő – óvodai és általános vagy közép-iskolai jogviszonnyal rendelkező gyermekével együtt kőröshegyi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • életvitelszerűen Kőröshegyen lakik
  • családjában az egy főre jutó jövedelem a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér: jelenleg 232.000 Ft) 200%-át nem haladja meg
  • a 18. életévét betöltött középiskolai tanulmányokat folytató kőröshegyi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, Kőröshegyen életvitelszerűen tartózkodó személy saját jogán jogosult a támogatást igényelni.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemről szóló igazolást vagy nyilatkozatot, 18. életévét betöltött tanuló esetében a nevelési, oktatási intézmény igazolását a gondozotti, tanulói jogviszony fennállásáról.

A kérelmet 2023. augusztus 1. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.) postán vagy személyesen.

A támogatás pénzbeli ellátás formájában biztosítható.

A kérelmek elbírálásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága dönt.

A kérelem nyomtatvány letölthető jelen felhívás alatt, valamint személyesen is kérhető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban.

További tájékoztatást Gulyás Katalin ügyintézőtől a 84/340-011 és a 06-70-6865-738 telefonszámokon lehet kérni.

Felhívás letöltése

Kérelem letöltése

Nyilatkozat óvodai, iskolai támogatáshoz