Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a fenti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, a hivatal helyszíni ellenőrzés során gyűjti be az adatokat.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni!

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.

A nyilatkozat beszerezhető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71., Gulyás Katalin), letölthető a település honlapjáról, illetve ügyfélkapus azonosítást követően elektronikusan is kitölthető az Önkormányzati Portál / Ebnyilvántartás ügytípus alatt.

 

A nyilatkozat leadási határideje: 2023. szeptember 30.

Friss Attila sk.

 jegyző

Felhívás letöltése

Eb nyilvántartás nyilatkozat