Álláshirdetés – Közművelődési referens munkakör

Kőröshegy Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
KÖZMŰVELŐDÉSI REFERENS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, 2019. május 2. napjától.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1., Faluház.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, rendezvények, programok, foglalkozások szervezése és lebonyolítása;
 • A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése;
 • Az intézményben működő csoportok (szakkörök, klubok, tanfolyamok) tevékenységének felügyelete, segítése;
 • A községben működő civil szervezetek munkájának koordinálása, segítése;
 • Községi könyvtár működtetése, olvasószolgálat, könyvtári adminisztráció elvégzése;
 • Irodai és ügyeleti feladatok ellátása, információ adása külső érdeklődők részére;
 • Az intézmény egyes helyiségeinek kereskedelmi célra történő alkalmankénti bérbe adásának teljes körű ügyintézése;
 • Adatszolgáltatások, adminisztrációs feladatok elvégzése;
 • Aktív közreműködés a kistérségi televízió kőröshegyi stúdiójának munkájában.

 

Illetmény és juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő bérezés.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kőröshegyi állandó lakóhely, illetve tartózkodási hely,
 • legalább 5 éves hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • idegen nyelv (német, angol) ismeret.
 • könyvtár-művelődésszervező végzettség,
 • rendezvényszervező szakképesítés,
 • közösségi animátor képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő nyilvános kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. április 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként Kőröshegy Község Önkormányzata (8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.) címére történő megküldésével,
 • személyesen, a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.) ügyfélfogadási időben történő leadással.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet a 84/340-011-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a pályázatok benyújtásának határidejét követően Kőröshegy Község Polgármestere dönt.

Kőröshegy, 2019. április 5.

Marczali Tamás polgármester
image_print