Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

2007-10-03 08:16:00


Cím:
8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.

Tel.:
84/340-011

Mobil:
30/861-7204

Fax:
84/540-044

e-mail:
onkormanyzat@koroshegy.hu


Ügyfélfogadási idő:


Hétfő:
7.45 - 12.00, 13.00 - 16.00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
7.45 - 12.00, 13.00 - 16.00
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
7.45 - 12.00


Munkatársaink:

dr. Friss Attila jegyző
Major Emőke titkársági ügykezelő
Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi ügyintéző
Pappné Szekeres Anikó adóügyi ügyintéző
Gulyás Katalin
igazgatási ügyintéző
Bánhidi Gábor
pénzügyi tanácsos
Víghné Maronics Judit pénzügyi főelőadó
Gergely Sándor informatikus


2015. november 30-tól valamennyi ügyintézőnk elérhető 70-es előhívójú, helyi tarifával hívható egyéni telefonszámokon is!
 

Dr. Friss Attila jegyző

jegyzo@koroshegy.hu
+36 70/686-5733

 • Ügyfélfogadási ideje: szerdán 8.00 - 12.00-ig, majd 13.00 - 16.00-ig.
 • Dönt a hatáskörébe utalt hatósági ügyekben.
 • A képviselő-testület üléseinek előkészítése, jogi kontrollja.
 • Jegyzőkönyvek elkészítése.
 • Rendeletek kodifikálása.
 • Bizottságok törvényességi kontrollja.
 • Munkáltatói jogokat gyakorol a köztisztviselők tekintetében.Major Emőke titkársági ügykezelő
onkormanyzat@koroshegy.hu
+36 70/686-5731

 • Titkársági feladatok (iktatás, postázás).


Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi ügyintéző
ado@koroshegy.hu
Pappné Szekeres Anikó adóügyi ügyintéző
ado2@koroshegy.hu
+36 70/686-5737

 • Helyi adókkal kapcsolatos összes ügy (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, beszedett idegenforgalmi adó, gépjárműadó, talajterhelési díj, stb.).
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítása.
Gulyás Katalin igazgatási ügyintéző
igazgatas@koroshegy.hu
+36 70/686-5738

 • Népességnyilvántartás (lakcímbejelentés, igazolások, hatósági bizonyítványok kiadása, okmányirodával kapcsolattartás).
 • Birtokvédelmi ügyek.
 • Hirdetmények közzététele (termőföld értékesítés-bérbeadás, egyéb megkeresések).
 • Adatszolgáltatás.
 • Egyéni vállalkozók nyilvántartása.
 • Telephelyengedélyekkel kapcsolatos ügyek.
 • Állampolgársági ügyek (honosítás-visszahonosítás, állampolgársági eskü, állampolgárságról lemondás).
 • Hagyatéki ügyintézés.
 • Anyakönyvi ügyintézés (születés anyakönyvezése, házassági szándék bejelentése, házasság anyakönyvezése, halálozás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat kiadása, névváltoztatások).
 • Pályázatok készítése.
 • Képviselő-testületi ülések előkészítése, döntések nyilvántartása.
 • Növényvédelmi és település tisztasági szabálysértési ügyek.
 • Szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás)
 • Munka- és tűzvédelem.
 • Polgárvédelem.
 • Honvédelem.
 • Önkormányzati bérlakások ügyei.
 • Szabálysértések.
 • Fizetővendégszolgálati engedélyek-nyilvántartások.
 • Marhalevelek kiadása.
 • Méhészek bejelentkezése.
 • Gyümölcsöstelepítési engedélyek.
 • Vadkár bejelentése.
 • Ebek nyilvántartása, eboltás.
 • Munkáltatói támogatások.
 • Helyi támogatások.
 • Hadigondozottak.
 • Szociális ügyek (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, temetési segély, köztemetés, bevonulási segély, közgyógy ellátás, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, szociális otthoni elhelyezés, szociális gondozónő munkavégzése, súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása, gépkocsi szerzési támogatása, gépkocsi átalakítási-parkolási engedélyek, vakok személyi járadéka).
 • Gyámügyek (kiegészítő családi pótlék támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermekek védelembevétele-felülvizsgálata-megszüntetése, gyermekek ideiglenes elhelyezése, utógondozás- ügygondnok, eseti gondnokrendelés- felmentés, szakértő kirendelése-felmentése, gyermekjóléti szolgálattal együttműködés- kapcsolattartás, közreműködés a gyámhivatallal: gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározás- környezettanulmány, gyermektartásdíj, gondozási díj behajtásának elősegítése, gyámhivatali határozatok végrehajtásának elősegítése).


Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos
penzugy@koroshegy.hu
+36 70/686-5734

 • Következő évre vonatkozó költségvetési koncepció.
 • Költségvetés készítése.
 • Jóváhagyott előirányzatok teljesülésének alakulásának nyomon követése.
 • Előirányzott felhasználási ütemterv, likviditási terv készítése.
 • Pénzforgalmi és mérlegjelentés készítése negyedévenként.
 • Statisztikai jelentések készítése.
 • Állami támogatások igénylése, elszámolása.
 • Negyedévenkénti beszámoló készítése.
 • Zárással kapcsolatos teendők.
 • Főkönyvi kivonat készítése.
 • Bizonylatok kontírozása, érvényesítése.
 • Egyezőségek biztosítása főkönyv és analitikus nyilvántartás között.
 • Adóbevallások, visszaigénylések.
 • Köztisztviselők közalkalmazotti, munkaügyi feladatai.
 • Információs jelentések a MÁK felé.


Vighné Maronics Judit pénzügyi főelőadó
penzugy2@koroshegy.hu
+36 70/686-5736

 • Házipénztár vezetése.
 • Utalások intézése.
 • Munkaügyi ügyintézés.
 • IMI.
 • Segélyek (kiegészítő családi pótlék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló) kifizetése, igénylése, jelentése.
 • Számlázás.
 • Lakbér, helyi támogatás nyilvántartása.
 • KÖZIGTAD.

 
Gergely Sándor informatikus
info@koroshegy.hu
+36 70/686-5735

 • Kőröshegy intézményeinek informatikai eszközeinek karbantartása, javítása, fejlesztése.
 • Informatikai tanácsadás.
 • Állóeszközök, ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása.
 • Temetőkataszter nyilvántartása.
 • Gépi könyvelés.
 • Községi honlap karbantartása, frissítése.
 • Szennyvízcsatorna-hálózat teljeskörű ügyintézése.
 • Szociális- és gyermekétkeztetés pénzügyi ügyintézése.
 • E-tanácsadó.
 
Oldal nyomtatása
 
 
 
 
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss információkat kapjon községünkről:
 feliratkozás    leiratkozás
 
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.


© Copyright 2007 - Kőröshegy Község Önkormányzata - minden jog fenntartva
Impresszum // Oldaltérkép // Adatvédelmi nyilatkozat
Website made by: GrApixx Design Studio